Bezár [x]
Már 2521 szócikk közül válogathatsz.

A Médiapédia egy bárki által hozzáférhető és szerkeszthető webes média- és marketing tudástár. Legyél Te is a Médiapédiát építő közösség tagja, és járulj hozzá, hogy minél több hasznos információ legyen az oldalon! Addig is, jó olvasgatást kívánunk!
Hirdetés


"Az Rtv. 2. §-a a következő 49-52. pontokkal egészül ki:

 

<<49. Európai mű:

 

a) az Európai Unió valamely tagállamából vagy a határokat átlépő televíziózásról szóló, Strasbourgban, 1989. május 5-én kelt európai egyezményben részes egyéb európai államból származó audiovizuális mű, ha szerzőinek és a megalkotásában közreműködőknek a többsége az említett államok valamelyikében telepedett le, és ha az egyben a következő feltételek bármelyikének megfelel:

 

- előállítója (előállítói) az említett államok valamelyikében telepedett le, vagy

 

- előállítását az említett államok valamelyikében letelepedett előállító felügyeli, és ténylegesen ellenőrzi, vagy

 

- az említett államok valamelyikében letelepedett társ-előállító hozzájárulása a koprodukciós költségekhez meghaladja a többi társ-előállítóét, és a koprodukció nem az említett államokon kívül letelepedett előállító vagy előállítók ellenőrzése alatt áll,

 

b) az a) pontban említetteken kívüli európai államból származó olyan audiovizuális mű, amelyet előállítója kizárólagosan vagy az Európai Unió egy vagy több tagállamában letelepedett előállítóval koprodukcióban készített, ha az előállító letelepedési helye szerinti európai ország az Európai Közösséggel az audiovizuális területre vonatkozó megállapodást kötött, és a mű szerzőinek, valamint a megalkotásában közreműködőknek a többsége valamely európai országban telepedett le,

 

c) az a) és b) pontban említett, az Európai Unión kívüli európai államból származó audiovizuális művet akkor lehet európainak tekinteni, ha ott az Európai Unió bármely tagállamából származó művek nem szenvednek hátrányos megkülönböztetést,

 

d) azt az audiovizuális művet, amely az a) és b) pont alapján nem minősül európainak, de amelyet az Európai Unió tagállamai és valamely azon kívüli állam közötti kétoldalú koprodukciós szerződés keretében állítanak elő, európainak kell tekinteni akkor, ha az európai közösségi társ-előállítók az előállítási költségek nagyobb részét fedezik, és az előállítás nem áll az Európai Unió tagállamai területén kívül letelepedett előállító ellenőrzése alatt,

 

e) azt az audiovizuális művet, amely az a), b) és d) pont alapján nem minősül európainak, de amelyet az Európai Unió valamelyik tagállamában letelepedett szerzők és megalkotásában közreműködők készítettek, olyan mértékig kell európainak tekinteni, amilyen mértékben az előállítási költségeket az európai közösségi társ-előállítók fedezik.>>"

 

2002. évi XX. törvény a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény jogharmonizációs célú módosításáról
Patikapédia Ecopédia Netpédia Biciklopédia Vinopédia Jógapédia Webfazék Mammutmail
egyészségügyi
enciklopédia
gazdasági és
pénzügyi tudástár
internetes
tudástár
kerékpáros
tudástár
borkulturális
tudástár
jóga gyakorlatok,
tudástár
mindenki
szakácskönyve
nagy fájlok küldése

 


Kigondolta és létrehozta