Bezár [x]
Már 2521 szócikk közül válogathatsz.

A Médiapédia egy bárki által hozzáférhető és szerkeszthető webes média- és marketing tudástár. Legyél Te is a Médiapédiát építő közösség tagja, és járulj hozzá, hogy minél több hasznos információ legyen az oldalon! Addig is, jó olvasgatást kívánunk!
Hirdetés


Személyes információk:

Ligeti György

 Szakmai előmenetel:

Tanulmányok

2003: a szociológia tudományának doktora (PhD-fokozat) ELTE Szociológiai Intézet

1997: szociológus - ELTE Szociológiai Intézet

1991: informatikai villamos üzemmérnök; műszaki tanár - Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola

 

Nyelvek

Angol "C" típusú középfokú állami nyelvvizsga

Lovári cigány "C" típusú középfokú állami nyelvvizsga

 

Jelenlegi beosztás

1. A Kurt Lewin Alapítvány képviselője (1995 óta)
2. Az ELTE Társadalomtudományi Karának óraadója (2000 óta)

3. A Bécsi Egyetem (Universität Wien, Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft) meghívott óraadója (2006 óta)

 

Kutatások

2007: Migrants and Minorities in Media - négy országot érintő nemzetközi összehasonlító médiakutatás vezetője

2006: Társadalomtudományi végzettséggel a munakerő-piacon - az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karával közösen

2005: Comparative analysis on Roma, Sinti, Gypsies and Travellers in public education. A Rasszizmus Monitoring Centrum (European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia) (EUMC) megrendelésére.

2005: Gyermekek jogai és tolerancia. Reprezentatív kérdőíves adatfelvétel középiskolások körében, töb­bek között az International School Psychology Association nemzetközi adatfelvételének részeként.

2005: Fogyatékosok a felsőoktatásban. (megrendelő: Oktatási Jogok Miniszteri Biztosának Hivatala) - a kutatás vezetője

2004-2005: Igények és hiányok; A szociális ellátórendszer az információs társadalom küszöbén. (megrendelő: az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium, kutatásvezető: Héra Gábor)

2004: Kisebbségi önkormányzatok az informatikai erőtérben. Monitoring az Informatikai és Hírközlési Minisztérium megrendelésére; (kutatásvezető: Héra Gábor)

2004: "Útkeresés a labirintusban" - Kutatás a serdülők erkölcsi szocializációjáról; kvantitatív adatfelvétel; kutatás-vezetők: Szekszárdi Júlia - Horváth H. Attila. (OTKA-témaszám: 10546-061)

2003: Hátrányos helyzetűek a közoktatásban. Országos kérdőíves és interjúkon, résztvevő-megfigyeléseken alapuló vizsgálat (megrendelő: Oktatási Jogok Miniszteri Biztosának Hivatala) - a kutatás vezetője

2002: Monoszló-2001. Kérdőíves vizsgálat a Magyar Tudományos Akadémia megrendelésére, Ferge Zsuzsa vezetésével

2001: Szülői jogok a közoktatásban - országos kérdőíves és interjúkon alapuló szociológiai kutatás vezetője (megrendelő: Oktatási Minisztérium) - a kutatás vezetője

2001: Ismeretek és attitűdök a Visegrádi Négyekről Magyarországon - a magyar adatok elemzése (megrendelő: a Visegrádi Alap)

2000: Az Oktatási Jogok Miniszteri Biztosának Hivatala által szervezett Diákjogok-pedagógusjogok című országos vizsgálat vezetője

1999-2000: A Demokratikus állampolgári szocializáció című kutatás vezetője

1998: A Ferge Zsuzsa vezette, nagycsaládosokat vizsgáló falukutatás résztvevője

1998: A Csepeli György - Örkény Antal - Székelyi Mária vezette összehasonlító hatásvizsgálat (iskolakutatás) résztvevője

 

Oktatási tapasztalatok

2006-tól meghívott előadó: különböző kutatószemináriumok a Bécsi Egyetem Publicisztika és Kommunikációtudományi Intézetében (Institut für Publizistik- und Kommunikations­wissenschaft der Universität Wien;)

2000-től: az ELTE Társadalomtudományi Karának óraadója (kutatószemináriumok)

1999: a JPTE Szociológia Tanszékének meghívott előadója

1999: a Collegium Martineum csoportvezető tanára

1997-2003: a Szociális Szakmai Szövetség és a Kurt Lewin Alapítvány által roma és családon kívül nevelkedő diákok számára szervezett felvételi előkészítő kurzus vezetője, tanára;

1997: a Józsefvárosi Tanoda alapító-tanára

1991-1995: gimnáziumi tanár (Budapesti Széchenyi István Gimnázium).

 

Tréningek, gyakorlati  jellegű módszertani képzések

2006. szeptember 18-19. Demokrácia, vezetés, együttműködés. Kétnapos trénining a Nádudvari Népi Kismesterségek Szakiskolájának tanári kara számára.

2006. július 14. Projektszemléletű együttműködés fejlesztése. Tréning az ELTE kari hallgatói önkormányzatok elnökei számára.

2006. június 8. Konszenzuskeresés és szabályalkotás. Tréning szülőknek, pedagógusoknak (a Gordon Egyesület és a Comenius Műhely Egyesület szervezésében)

2006. május 6. A diákönkormányzatokkal, diákjogokkal foglalkozó szakmai szervezetek munkájának hatása az iskolai-kollégiumi életre, a diákjogok érvényesülésére. Ifjúsági Közélet Fejlesztésért Alapítvány (IKF Alapítvány)

2006. március 31.: Erkölcsi, jogi és politikai szocializáció. Az Osztályfőnöki kompetenciák fejlesztése című tréningsorozat részeként (a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet által szervezett akkreditált pedagógus-továbbképzési program)

2006. január-március: Stratégiai tervezési, illetve pályázatírói tréningsorozat civil szervezetek számára (Budapest, Baranya, Hajdú-Bihar megye)

2005. október: Iskolai jogok és demokrácia. A KPSZI szervezésében.

 

Szakmai előélet

2004: a Magyar Információs Társadalmi Stratégia Szociális fejezetét kidolgozó munkacsoport résztvevője

2001: a Háló című szociálpolitikai szakmai folyóirat felelős szerkesztője

2001-2004 és 1999-ben roma egyetemisták tutora a RomaVersitas program keretében

2000: SzocHáló - társadalomtudomány on-line - projekt vezetője

2000-2002: Az INK (Internet Kalauz) folyóirat Civil ügyeink rovatának vezetője

1997: RomaPage: magyarországi romák Internet-honlapjának szerkesztője

1993-1996: cigány és nem-cigány gimna­zisták részére szervezett társadalomismereti táborok vezetője;

Publikációk

 

A. Könyvek

2007. január: CSR. Vállalati felelősségvállalás. Kurt Lewin Alapítvány, Budapest, 232 pp.

2005. szeptember: Módszertan. Bevezetés a társadalmi jelenségek vizsgálatába. (Héra Gáborral közösen). Osiris Kiadó, Budapest, 371 pp.

2003. március: Gyújtós (Iskola, demokrácia, civilizáció). Új Mandátum Kiadó, Budapest, 270 pp.

2002. november: Who are they - The Problem of a Scientific approach. In: Forray, R. K. - Mohácsi, E. [ed.]?: Opportunities and Limits. (The Roma Community in Hungary at the Millenium. Ministry of Foreign Affairs, Budapest .

2001. október: Cigány Népismereti Tankönyv 7-10. H-Konsept Könyvkiadó (az Oktatási Minisztérium meghívásos pályázatán I. helyezett) 188 pp.

2000. november: Szociológiai Alapismeretek (Comenius Kiadó, Pécs, 2000.) Girán Jánossal közösen; 252 pp.

2000. március: Minden másképp van (Új Mandátum Kiadó, Budapest) Csáki Anikóval, Czike Klárával, Rózsavölgyi Adéllal és Csizmady Adriennel közösen 200 pp.

1998. június: Cigányság; (Körtánc Füzetek); Varga Ilonával közösen

 

B. Szakmai cikkek, hosszabb írások

2007

2007: A társadalmi felelősségvállalásról. In: Civil Szemle (2007/1.) p: 5-18.

2006

2006. augusztus: Right-Wing Extremism in Hungary. In: Rieker, Peter - Glaser, Michaela, Schuster, Silke szerk. (2006): Prevention of Right-Wing Extremism, Xenophobia and Racism in European Perspective. Deutsches Jugendinstitut, Halle.

2006. szeptember: Sztereotípiák és előítéletek. In: Kolosi - Tóth - Vukovich: Társadalmi riport 2006. TÁRKI, Budapest, p: 370-389.

2006. június: Az iskolai agresszióról. Megyei Pedagógiai Körkép, Veszprém, XXXVI. évf. 2. szám, p: 11-16.

2006. május: Minorities in the Hungarian Media. In: Bauer, Thomas A. - Vujovic, Oliver: Media and Minorities in South East Europe. SEEMO (South East Europe Media Organisation) Wien. p: 339-348.

2006. május: A szociális ellátórendszer az információs társadalom küszöbén.

Egy országos szociológiai kutatás összefoglalója. eVilág, V. évf. 5. szám, p: 14-17. (Héra Gáborral közösen)

2006. április: A jogállam polgárai. A legfrissebb kutatási eredmények serdülők körében. Új Pedagógiai Szemle, 4. szám, p: 3-14.

2005

2005. november: Another brick in the wall? Putting freedom and democracy on the curriculum in Hungarian schools. (Europe's Journal of Psychology. Vol. 1, No. 4. November 2005; ISSN 1841-0413) http://www.ejop.org/archives/2005/11/another_brick_i.html

2005. július: Nemzetfelfogások, ifjúságpolitikák. In: Tamás Pál - Tibori Tímea szerk. Új Mandátum Könyvkiadó - MTA SZKI.

2005. április-május-június: Bevezetés a mentorpedagógiába I-III. (Új Pedagógiai Szemle)

2004

2004. Fegyelem az iskolában. (Fellegi Borbálával közösen) Új Ifjúsági Szemle, 3. szám.

2004. október: Amikor a gyerek roma. (Taní-tani Alternatív Iskolai Folyóirat 30-31. szám; p: 87-96.) Fellegi Borbálával közösen

2004. július: Mit üzen az iskola? (Az érték. Csongrád Megyei Közművelődési Tanácsadó Központ, Szeged, 2004. p: 95-104.)

2004. június: Amikor a gyermek "problémás" (Kapocs folyóirat, III. évf. 3. szám, p: 28-36. Fellegi Borbálával közösen)

2004. május: Mit tudnak a pedagógusok a romákról? (Osztályfőnökök Országos Egyesülete honlapja) Fellegi Borbálával közösen

2004. május 1.: XENO.HU (kirekesztő-idegengyűlölő nézeteket bemutató tankönyv középiskolásoknak) 48 pp.

2003

2003. november: Társadalmi célú hirdetés. (Magyarország Médiakönyve 2003, Enamiké Kiadó, p: 581-590.)

2003. március: Ismeretek és attitűdök a Visegrádi Négyekről Magyarországon. (Beszélő, VIII. évf. 3. sz. p: 49-55.) Novák Tamással közösen

2003. március: A szülők és az iskola. (Esély, 2003/1. p: 46-56.) Márton Izabellával közösen

2002

2002. december: Romák az infosztrádán és a civilitás nyűgjei. (Médiakönyv - Tények és tanok - I. p: 389-394.)

2002. január: Hátrányos helyzetűek az egyetemen. (Esély, 2002/1.)

2002. január: Áhítat - Jogsértések az iskolában. (Kritika, 2002/1.)

2001

2001. július: A tolerancia tréningje (In: Szekszárdi Julianna szerk.: Osztályfőnöki kézikönyv. Dinasztia Könyvkiadó, Budapest, 2001.)

2001. június: Hasadékok: valóság és jogszerűség a középiskolában (Esély, 2001/3.)

2001. június: Baracklopás (Belügyi Szemle 2001/6.)

2000

2000. december: Konfliktus és szabályalkotás (Új Pedagógiai Szemle, 2000/12.)

2000. december: Mit tehet az iskola? (Iskolakultúra, 2000/12. p: 16-26.)

2000. október-december: Demokratikus állampolgári szocializáció (Magyar Felsőoktatás, 2000/10-12.)

2000. szeptember: Értékek és érdekek - értékátadási folyamatok a mai magyar középiskolában (Esély, 2000/4.)

2000. szeptember: Szecska (Kritika, p: 18-21.)

2000. április: Demokráciára nevelés a Collegium Martineumban (Esély, 2000/2.) Báder Józseffel közösen

1999 és korábban

Lásd a www.ligetigyorgy.hu web-oldalon.

 

C. Elektronikus kiadványok

2004: Népek és kultúrák (cigányság); Európai ismeretek (7-12. évfolyam). Sulinet Digitális Tudásbázis - tartalmi koordinátor. (Pető Balázzsal és Cakebaly Olivioval közösen).

2000-2001: SzocHáló - társadalomtudomány on-line alapítója www.szochalo.hu

1997-2000: RomaPage - a magyarországi cigányság web-lapjának alapító szerkesztője www.romapage.hu

1999. szeptember: Minden másképp van. Interaktív társadalomismereti CD-ROM (Nemzeti Tankönyvkiadó)

1996. november: Bevezetés a magyarországi cigányság kultúrájába [szerk.]? CD-ROM; (Műszaki Könyvkiadó)

E két CD-ROM 2004-ben elnyerte a Gesellschaft für Pedagogik und Information e. V. által alapított Comenius Euromédia Különdíjat.

 

D. Kisebb írások, kritikák

2006. július 6. Ligeti György (2006): Az üzenetek. Piac & Profit (2006. július 6.) http://www.piacprofit.hu/?r=10382

2006. május 20. Belátáshiány. (Írás a magyarországi CSR-ről; HVG, XXVIII. (20): 78-79.

2004. szeptember 20. Megtanulni egymást. (Népszabadság, Fórum rovat)

2004. június 29. A portugál néplélek. (A nemzetkarakterológiákról és a futball-csapatok iránti szimpátiaválasztásról.) (index.hu, Olvasói levelek)

2004. május 12. Európa mi magunk vagyunk. (Népszabadság, Fórum rovat)

2004. március: El aire urbano nos hace sentir libres - Vida urbana en Hungría (La Esquina Regional Nr. 8. / Bogotá - Colombia) A városi levegő szabaddá tesz - Városi élet Magyarországon (Ford.: Márkus Tamás)

2004. január: Demokrácia egy virtuális városban. (Új Pedagógiai Szemle, p: 111-113.)

2004. január 8.: Verebek és pacsirták (Magyar Hírlap)

2003. október 14.: Erőszak az iskolában (Népszabadság, p: 16. Fórum rovat)

2003. október - december: ¡Vivimos juntos! desde la otra orilla (La Esquina Regional Nr. 7. / Bogotá - Colombia) Együtt élünk! A magyarországi cigányság jelene (Ford.: Iszály József)

A továbbiakat lásd a www.ligetigyorgy.hu web-oldalon.

 

Konferenciatapasztalatok

2007. január 22. A társadalmi felelősségvállalás pedagógiája. MindenGyerek konferencia - előadó és Workshop vezető

2006. december 5. Education for Democracy in the 21. century. Workshop-előadó, Science Day, Bratislava

2006. október 10. Kik a demokrácia multiplikátorai? Aktionswoche - Soziale Innovation, Wien. (a ZSI- Zentrum für Soziale Innovation és a SozialMarie szervezésében).

2006. szeptember 25. Mentorpedagógia. Civicus Nemzetközi Konferencia, a Debreceni Egyetem szervezésében.

2006. április 2. Társadalmi célú hirdetés - gazdasági alapon. Plenáris előadás (Kamera Hungária, Pécs)

2006. március 31. Roma integráció. Kutatás, fejlesztés, tapasztalat. Plenáris előadás (Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar)

2006. március 21. Diákjogok és demokráciára nevelés. Plenáris előadás (Veszprém megyei Pedagógiai Intézet, Kistérségi Pedagógiai Napok)

2005. november 29. Információs technológiák a napi szakmai gyakorlatban - egy kutatás tapasztalatai - plenáris előadása a BME-UNESCO Információs Társadalom- és Trendkutató Központ és az Ifjúsági, Családügyi és Esélyegyenlőségi Minisztérium által szervezett V. Információs Társadalom Szakmai Napokon.

2005. szeptember 7-10. Hazing in Schools (Conflict Management and Bullying in Hungarian Secondary Schools). Nemzetközi Oktatáskutatási Konferencia előadás (ECER), Dublin.

2005. február 15. Erőszak az iskolában címmel plenáris előadás a Műszaki és Természettudományos Egyesületek Szövetségének éves konferenciáján.

2005. január 25. Gyújtós. Iskolai szocializáció címmel szekció-előadás (Mindengyerek Konferencia, Budapest)

2004. november 29. Diákjogok és pedagógusjogok címmel plenáris előadás Kaposvár, Megyeháza

2004. november 27. Iskola, demokrácia, civilizáció címmel plenáris előadás a IV. Országos Osztályfőnöki Konferencián

2004. október 21-23. Rassism and Xenophobia címmel plenáris előadás a Conflict in Identities, Identities in Coflict konferencián (Sociology, School of Social Studies, Masaryk University, Brno, CZ)

2004. július 7. Mit üzen az iskola címmel plenáris előadás a VI. Közművelődési Nyári Egyetem keretében (Szeged)

2003. október 13. Roma in Public Education címmel előadás a Holland Királyság Oktatási Minisztériumának munkatársai számára.

2003. október 21. Kerekasztalbeszélgetés a pozitív diszkriminációról. (résztvevő)

2003. szeptember 30. Iskolai bántalmazás és hátrányos helyzet címmel előadás az Eszter Alapítvány Országos Szakmaközi Konferenciáján

2003. május 31. Jogok az oktatásban című előadása az Országos Pedagógiai Szolgáltató Intézet által szervezett konferencián

2002. január 25-26. Civil szféra és a közoktatás című konferencia az Oktatási Jogok Biztosának Hivatala és a Közéletre Nevelésért Alapítvány szervezésében, Tata (előadó és szekcióvezető)

2000. június 19-22. III. Országos Osztályfőnöki Konferencia (szekcióvezető és kerekasztal-résztvevő)

2000. április. World Bank Conference (Vilnius), First European and Central Asian Regional NGO Assembly (résztvevő)

1999: Cigánykutatási konferencia magyar, francia és angol antropológusok és szociológusok részvételével (Párizs); előadó

1998. május 28-30.: Informatikai Konferencia, Balatonfüred a Soros Alapítvány szervezésében (szekció előadó)

1998. június 21-24.: World Congress on Infomation Technology (George Mason University, Washington) - a magyar delegáció tagja az Oktatási Minisztérium kiküldetésében (résztvevő)

 

 Egyéb tudnivalók:

Társasági tagság

2007-től: EBEN (European Business Ethics Network) www.eben-net.org

2007-től: EGOS (European Group for Organizational Studies) www.egosnet.org

2007-től: Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Társadalmi Tanácsadó Testület (NEFE TTT)

2001-től: Magyar Szociológiai Társaság

2001-től: Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület

 

Díjak, kitüntetések

2004: A Magyar Köztársaság Érdemrendjének Lovagkeresztje

2004: Comenius Euromédia Különdíj a Minden másképp van és a Bevezetés a magyarországi cigányság kultúrájába című CD-ROM-okért.

 

Közéleti tevékenység

2000: Az Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesületének elnökségi tagja, titkára

1998: a Művelődési és Közoktatási Minisztérium "Az év CD-ROM-ja" zsűrijének tagja;

 

Nemzetközi tapasztalat

2005. június: egyhónapos International Visitorship Program on NGO résztvevője a State Department of United States of America szervezésében.

2004. november - december: az EUMC RAXEN kutatás keretében a diszkrimináció monitorozásával kapcsolatos szakmai-módszertani háttértanulmány kidol­gozása.

2004: "Attitűdök és ismeretek pedagógushallgatók körében" című nemzetközi kutatás koordinációja (német, osztrák és csehországi partnerekkel)

2001: "Ismeretek és attitűdök a Visegrádi Négyekről Magyarországon" - nemzetközi vizsgálat magyarországi résztvevője

1998-2000: az ALLDIFF (All is Different) projekt vezetője - virtuális közösség magyar, holland és angol diákok részvételével, az Európai Unió Socrates Programjának támogatásával, az Európai Unió SOCRATES Programjának és a Soros Alapítvány támogatásával www.netplanet.hu
Patikapédia Ecopédia Netpédia Biciklopédia Vinopédia Jógapédia Webfazék Mammutmail
egyészségügyi
enciklopédia
gazdasági és
pénzügyi tudástár
internetes
tudástár
kerékpáros
tudástár
borkulturális
tudástár
jóga gyakorlatok,
tudástár
mindenki
szakácskönyve
nagy fájlok küldése

 


Kigondolta és létrehozta