Bezár [x]
Már 2521 szócikk közül válogathatsz.

A Médiapédia egy bárki által hozzáférhető és szerkeszthető webes média- és marketing tudástár. Legyél Te is a Médiapédiát építő közösség tagja, és járulj hozzá, hogy minél több hasznos információ legyen az oldalon! Addig is, jó olvasgatást kívánunk!


A Neo Interactive Kft., mint a Médiapédia honlap üzemeltetője jelen nyilatkozatával tájékoztatja a honlap felhasználóit adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről.

A Neo Interactive Kft. szolgáltatásai megrendeléséhez vagy igénybevételéhez kapcsolódóan rendelkezésére bocsátott vagy részére elérhetővé tett személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban: „GDPR”) rendelkezéseivel összhangban kezeli.


1. Az Adatkezelő


Az adatok kezelője a Neo Interactive Kft. (Székhely: 1118 Budapest, Gombocz Zoltán utca 9, Cg.: 01-09-703098) (továbbiakban: Adatkezelő)

 


2. A kezelt adatok köre


A honlap megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe, valamint a belépő és a kilépő oldal URL-je. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az Adatkezelő ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, azokat kizárólag látogatottsági statisztikák elkészítésére használja.


Az Adatkezelő a látogatók számítógépére cookie-t küld, amely a honlap szolgáltatásainak igénybevételét biztosítja. Amennyiben az Ön gépének beállításai nem teszik lehetővé a cookie-k használatát, akkor a szócikk felvitele és a szerkesztés anonim módon jelenik meg.


Az Adatkezelő – adatkezelési szempontból - a szolgáltatások igénybevételéhez kétszintű jogosultsági kört alakított ki.
 

1. A honlapot bárki látogathatja, szócikket módosíthat, megírhatja véleményét anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatokat kellene megadnia. (ÁSZF szolgáltatási szint 1-2.)
 

2. A második jogosultsági szint a moderátori szint. A moderátori jogosultságról az Adatkezelő dönt. A moderátori jogosultság megszerzéséhez kötelező megadni felhasználói nevet és e-mail címet. A személyes adatok közül a honlap szolgáltatásainak igénybevétele során valamennyi felhasználó számára megismerhetővé válik a felhasználói név. (ÁSZF szolgáltatási szint 3.)
A honlap használatával, a moderátori feladatok ellátásával felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat kezelje. A személyes adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik.
 

 

3. Az adatkezelés célja


A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból történik.
A moderátorok esetén az Adatkezelő kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja a moderátori jogosultságok gyakorlása, valamint a szolgáltatás biztosítása érdekében a szolgáltató és a moderátor közötti kommunikációt biztosítja. Ezen adatok összesített, statisztikai célú felhasználására is sor kerül.

 


4. Az adatkezelés időtartama


A session ID-k a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. A cookie küldésének célja, hogy a honlap szolgáltatásainak igénybevételét biztosítsa. A felhasználó a saját cookie-ját bármikor törölheti, az inaktív felhasználó gépén elhelyezett cookie 12 óra múlva automatikusan törlődik.
A moderátor a megadott személyes adatok törlését bármikor kérheti, valamint az Adatkezelő maga is törölheti akkor, ha a szolgáltatás megszűnik, vagy ha a moderátori jogosultságot visszavonja. (lásd Általános Szerződési Feltételek)

 


5. Az adatokhoz hozzáférők köre


A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az Adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá.


Személyes adatokat az Adatkezelő harmadik személyeknek nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra. Az Adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, szükség esetén kikéri az adatvédelmi biztos véleményét.


A moderátorok esetén a moderátor neve és valamennyi felhasználó hozzászólása, véleménye nyilvános.


Nem nyilvános, és harmadik személy számára nem hozzáférhető a moderátor jelszava és az e-mail címe. A jelszó elvesztése esetén az Adatkezelő pótolja a jelszót. A moderátor köteles e-mailben értesíteni az Adatkezelőt a jelszó elvesztéséről, más által történő jogosulatlan használatáról, amint tudomást szerez róla.
 

 

6. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés


Személyes adataik kezeléséről a moderátorok tájékoztatást kérhetnek. A moderátori jogokkal nem rendelkező felhasználókról kizárólag statisztikai adat áll az Adatkezelő rendelkezésére.
 

Az Adatkezelő a moderátor kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az Adatkezelő levelezési címén, illetve a pedia@neointeractive.hu e-mail címen kérheti bárki, érintettsége igazolásával és levelezési címének megadásával.
 

A moderátorok tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését is az Adatkezelő levelezési címén, illetve a pedia@neointeractive.hu e-mail címén.
 

Az e-mailen kért adattörlésre, illetve adatmódosításra a kérelem megérkezésétől legkésőbb 3 munkanapon belül kerül sor.
 

 

7. Adatbiztonsági intézkedések


A személyes adatokat az Adatkezelő az eRise Hungary Kft. szerződött partnerének, a ColdFusion Magyarország Kft.-nek, mint internet szolgáltatónak (1132 Budapest, Victor Hugo utca 11-15) a szervertermébe telepített, 24 órás őrzéssel védett, saját, dedikált szerveren tárolja.
 

 

8. Jogérvényesítési lehetőségek


Kérjük a felhasználót, hogy ha úgy érzi, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy igényüket bíróság előtt is érvényesíthetik vagy kérhetik az adatvédelmi biztos segítségét is. Erre, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény tartalmazza.
 

A személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor azt a pedia@neointeractive.hu e-mail címre jutassa el.
 

 

9. Tájékoztatás a fórumhozzászólásokra vonatkozóan


Felhívjuk a figyelmét, hogy a Médiapédián leírt véleménye személyes adat, a hozzászóló felhatalmazást ad arra, hogy az általa közzétett személyes adatait mások kezeljék (rögzítsék, használják, újra nyilvánosságra hozzák, stb.) A hozzászólásokban közöltek alapján mások a hozzászóló személyét érintő – nem feltétlenül valós –, esetleg politikai véleményét tükröző, világnézetére, származására vonatkozó következtetéseket vonhatnak le. A hozzászóló által a közétett adatai további kezelésének jogalapja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 3. § (5) bekezdésében meghatározott vélelem, amely szerint az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni a közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében. Az Adatkezelő a honlapon tett hozzászólást nyilvános közszereplésnek tekinti, ezért a közzétett hozzászólásokat korlátlan ideig nyilvánosan hozzáférhetővé teheti, a hozzászólásokat sem az érintett esetleges kérelmére, sem a felhasználó adatainak saját kérésére történő törlésekor nem köteles eltávolítani, anonimizálni vagy törölni.
 

 

10. Kikötés


Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi tájékoztatóját megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok jelen tájékoztatóban meghatározott céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az Adatkezelő 5 nappal előre közzéteszi honlapján.
 

Patikapédia Ecopédia Netpédia Biciklopédia Vinopédia Jógapédia Webfazék Mammutmail
egyészségügyi
enciklopédia
gazdasági és
pénzügyi tudástár
internetes
tudástár
kerékpáros
tudástár
borkulturális
tudástár
jóga gyakorlatok,
tudástár
mindenki
szakácskönyve
nagy fájlok küldése

 


Kigondolta és létrehozta