Bezár [x]
Már 2521 szócikk közül válogathatsz.

A Médiapédia egy bárki által hozzáférhető és szerkeszthető webes média- és marketing tudástár. Legyél Te is a Médiapédiát építő közösség tagja, és járulj hozzá, hogy minél több hasznos információ legyen az oldalon! Addig is, jó olvasgatást kívánunk!


A Szolgáltató


A mediapedia.hu honlapot a Neo Interactive Kft. (a továbbiakban Szolgáltató) üzemelteti. A Neo Interactive Kft. Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság (székhely: 1016 Budapest, Szirtes út 26/B, Cg.: 01-09-703098, adószám: 12780307-2-42).

 

A Szolgáltató a honlapot az eRise Hungary Kft. szerződött partnerének, a ColdFusion Magyarország Kft.-nek, mint internet szolgáltatónak (1132 Budapest, Victor Hugo utca 11-15) a szervertermébe telepített, 24 órás őrzéssel védett, saját, dedikált szerveren tárolja.

A mediapedia.hu használatával a felhasználó magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbi Általános Szerződési Feltételeket.

 

A mediapedia.hu hivatalos nyelve a magyar, bármilyen igényérvényesítés és kommunikáció a honlap fenntartójával magyar nyelven történhet.

 

 

A Szolgáltatás


A Médiapédia egy bárki által hozzáférhető és szerkeszthető webes média tudástár. A Szolgáltató a jelen szolgáltatás nyújtásával lehetőséget és tárhelyet biztosít ahhoz, hogy a felhasználók a média tudástárat bővítsék: a Szolgáltató által továbbfejlesztett nyílt forráskódú szoftverek használatával a felhasználók maguk állítsanak elő tartalmat, valamint hogy arról információt szerezzenek. A Médiapédia használatának leírását az Útmutató tartalmazza.

 

A szolgáltatás a hatályos magyar jogszabályok szerint közvetítő szolgáltatásnak minősül (az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 2. § lc-ld). A törvény értelmében a Szolgáltató olyan közvetítő szolgáltató, aki olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújt, amely az igénybe vevő által biztosított információt tárolja (tárhelyszolgáltatás), illetve az információk megtalálását elősegítő segédeszközöket biztosít az igénybe vevő számára (keresőszolgáltatás).

 

A szolgáltatások igénybevétele háromszintű.
1. Bárki olvashat, kereshet a szolgáltatásban.
2. Bárki, regisztráció nélkül létrehozhat és módosíthat szócikket, megírhatja véleményét.
3. A harmadik jogosultsági szint a moderátori szint. A moderátori jogosultságot a Szolgáltató egyedileg osztja ki. Kizárólag a moderátorok jogosultak az oldal szerkezetét módosítani, illetve a funkcionális oldalakat szerkeszteni és teljes szócikket törölni. A moderátorok tevékenysége a szócikkek szakmai minőségének biztosítására is kiterjed. A moderátori jogosultság kiosztásáról és visszavonásáról a Szolgáltató dönt. A jogosultság megszerzése érdekében írjon e-mailt az pedia@neointeractive.hu e-mail címre. A jogosultságot bármikor, indoklás nélkül jogosult visszavonni a Szolgáltató.

 

A jogosultsági szintekkel kapcsolatos adatkezelésre vonatkozóan tekintse meg az Adatvédelmi nyilatkozatot.

 

 

A felhasználói magatartás


A szolgáltatás igénybevételével a felhasználó magára nézve kötelezőnek ismeri el az Általános Szerződési Feltételeket. A felhasználó az Általános Szerződési Feltételeknek az etikai normáknak, az útmutatónak és az írott és íratlan szabályoknak megfelelően köteles használni a honlapot, közzétenni tartalmat.

 

Azokat a felhasználókat, akik megsértik az Általános Szerződési Feltételeket, illetve olyan tevékenységet végeznek, amellyel más felhasználót zaklatnak, jogát vagy jogos érdekét sértik, vagy a Szolgáltató működését technikailag vagy a közösségi normák megsértésével veszélyeztetik, a Szolgáltató jogosult azonnal törölni a rendszerből, illetve a szolgáltatás igénybevételét, a honlap szerkesztését meghatározott időre, vagy véglegesen megtilthatja bármikor, indokolás és külön tájékoztatás nélkül. A felhasználók magukra nézve kötelezőnek ismerik el különösen az alábbiakat:

 

1. A szolgáltatás igénybevételéhez személyes adatok megadására van lehetőség, illetve a moderátorok esetén kötelező. A honlap használatát megelőzően minden felhasználó köteles elolvasni az Adatvédelmi nyilatkozatot és ennek ismeretében használni a honlapot.
2. A vélemény, a szócikk, stb. nem sértheti mások személyhez fűződő vagy egyéb jogait.
3. A felhasználó hozzájárul, hogy a Szolgáltató területi és időbeli korlátozás nélküli korlátlan felhasználási jogot szerezzen a mediapedia.hu honlapon közzétett tartalomhoz. A jogátruházás időpontja a szerkesztés utolsó fázisával egyidejűleg, a „Létrehoz” vagy „Save” gomb megnyomásával áll be. A felhasználási jog megszerzése díjtalan. A felhasználó hozzájárul, hogy az általa közétett szerzői jogi művekre vonatkozóan a Szolgáltató harmadik személy számára - ugyanazon felhasználási jogkörrel - átruházza.
4. A felhasználói tartalom közzététele során csak olyan szerzői jog által védett művet tehet közzé, amelynek felhasználási jogával rendelkezik, és amelyet a Szolgáltató számára korlátlanul átruházhat.
5. Ha bármely harmadik személy jogsértéssel kapcsolatos igénnyel lép fel a Szolgáltatóval szemben, akkor a felhasználó köteles a Szolgáltatót az ilyen igények tekintetében mentesíteni.

 

 

Tartalom


A Szolgáltató törekszik az általa nyilvánosságra hozott információk tényszerűségére, kizárja azonban az azok pontatlanságával a felhasználónak vagy harmadik személynek okozott kár megtérítését. A felhasználó kifejezetten elfogadja a Szolgáltató azon tájékoztatását, mely szerint a nyilvánosságra hozott információk forrása minden esetben harmadik személy, akinek tevékenységéért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

A felhasználó korlátlan és kizárólagos felelősséggel tartozik a tartalom jogszerűségéért, amelyet a Szolgáltató honlapján közzétesz, amit a szolgáltatás használatával állít elő, különösen ideértve a szócikkeket, a feltöltött képeket, a személyes adatokat, a hozzászólásokat stb.

 

A Szolgáltató a honlap tartalmát előzetes figyelmeztetés nélkül időszakosan vagy véglegesen eltávolíthatja. A Szolgáltató ezen joga kiterjed a szolgáltatás felfüggesztésére, illetve annak megszüntetésére is. A honlap tartalmának a jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzítetteken kívül a felhasználók vagy bármely harmadik személy bármilyen más felhasználását a Szolgáltató kifejezetten kizárja. Az engedély nélküli felhasználással a Szolgáltatónak vagy harmadik személynek okozott kárért felhasználó közvetlenül felel.

A mediapedia.hu honlap, illetve annak tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A tartalom bármilyen felhasználása kizárólag a jelen felhasználási feltételek szerint lehetséges, az itt nem szabályozott felhasználási módokhoz a Szolgáltató, illetve a szerzői jogi jogosult előzetes írásbeli engedélye szükséges.

 

A Szolgáltató által fejlesztett rendszer használata kizárólag a rendeltetésszerű használatra ad lehetőséget, a Szolgáltató minden jogot fenntart magának a szerzői jog által védett alkotásokra vonatkozóan.

 

A Médiapédia logo a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi, felhasználása csak a Szolgáltató engedélyével lehetséges.

 

 

Tartalom eltávolítása


A Szolgáltató a véleménynyilvánítás szabadságát tiszteletben tartja. A véleménynyilvánítás joga igen széleskörű, azonban nem korlátlan jog.

A Szolgáltató a magyar jogszabályoknak megfelelően biztosítja a véleménynyilvánítás szabadságát, ugyanakkor a felelőssége kizárása érdekében a törvény kötelezi a jogsértő, valamint harmadik személy jogos érdekét sértő tartalom eltávolítására.

 

A Szolgáltató minden értesítés nélkül – utólagos moderáció keretei között - jogosult eltávolítani az olyan tartalmakat, amelyek jogellenesnek minősülnek, különösen, amelyek szerzői jogot sértenek, és egyéb harmadik személy jogát vagy jogos érdekét veszélyeztetik, illetve a jelen Általános Szerződési Feltételekbe ütköznek, valamint amelyek nem felelnek meg a honlap használata során kialakult etikai normáknak, az útmutatónak és az írott és íratlan szabályoknak .

 

A tartalom eltávolítását alapozzák meg különösen - de nem kizárólagosan - az alábbiak:

 

1. A Médiapédia honlap technikai rombolása;
2. Más felhasználók zaklatása;
3. Kéretlen elektronikus kommunikáció létesítése, továbbítása;
4. Bárkinek a személyes adataival, szerzői jog által védett alkotásaival való visszaélés;
5. Olyan hozzászólások, szócikkek közzététele, amik sértik másnak a személyhez fűződő jogait, így különösen a magánélethez, az emberi méltósághoz fűződő jogát;
6. Olyan anyagok hozzáférhetővé tétele, amelyek sértik más ember szellemi alkotáshoz, így a szerzői joghoz fűződő jogát;
7. Jogellenes tartalom közzététele;
8. Rémhír terjesztése, hamis és félrevezető információ hozzáférhetővé tétele.

 

Amennyiben a moderátorok által eltávolított tartalommal kapcsolatban kérdése van, írjon e-mailt az pedia@neointeractive.hu e-mail címre.

 

 

A Szolgáltató felelősségének korlátozása


A honlapon megjelenő tartalom nem tükrözi a Szolgáltató véleményét.

 

A Szolgáltató nem tehető felelőssé azért, amennyiben harmadik fél jogosulatlanul használja fel a felhasználó által az oldalra feltöltött tartalmat.

 

A felhasználó a Szolgáltató honlapját saját felelősségére használja.

 

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlapon elhelyezett azon információkra vonatkozóan, amelyet a Szolgáltató eszközeivel, de a felhasználók hoznak létre. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a felhasználók által tanúsított magatartásért.

 

A honlapon megjelenő tartalomért a Szolgáltató mint közvetítőszolgáltató felel. A hatályos magyar jogszabályok értelmében a Szolgáltató nem felel a felhasználó által rendelkezésre bocsátott, a Szolgáltató által hozzáférhetővé tett, jogszabályba ütköző tartalmú információval harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért. A Szolgáltató nem változtatja meg a felhasználói tartalmakat, csupán ellenőrzi a tartalmak hitelességét. A felelősség kizárása érdekében a Szolgáltató haladéktalanul eltávolítja az adott felhasználói tartalmat (hozzászólást, szócikket, szócikk módosítást, képet, illetve a felhasználó által közzétett egyéb tartalmat), amennyiben tudomást szerez arról, hogy a közvetített tartalom jogellenes, a jelen Általános Szerződési Feltételekbe, az útmutató az írott és íratlan szabályok menüpont alatt található leírásokba ütközik, illetve amennyiben tudomást szerez arról, hogy az információ bárkinek a jogát vagy jogos érdekét sérti.

 

A Szolgáltató nem felel az eltávolítással okozott kárért sem a felhasználó, sem harmadik személy felé.

 

A felhasználó köteles a Szolgáltatót kártalanítani bármely harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely a szolgáltatás használatával összefüggő vagy az abból eredő követelésből ered.

 

A Szolgáltató jogosult bármikor szüneteltetni a szolgáltatását, illetve megszüntetni azt, az ezzel okozott esetleges kárért semmiféle felelősséget nem vállal.

 

A szolgáltatásból eredő jogvitát megpróbáljuk békés úton rendezni. Amennyiben úgy érzi, hogy jogai sérülnek, írjon levelet a Szolgáltató székhelyére. Amennyiben a jogvitát nem sikerül békés úton rendezni, akkor a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság illetékes, hatáskörtől függően.

 

 

Értesítések


A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételekben, az adatkezelésben és a szolgáltatásokban bekövetkezett változásokról a felhasználókat a honlapon közzétett hirdetményben értesíti.

 

Amennyiben bármilyen kérdése van a szolgáltatással kapcsolatban, akkor az pedia@neointeractive.hu e-mail címre írjon levelet, illetve postai úton a székhelyre küldje azt.

 

Amennyiben jogsértést vélelmez a honlapon, kérjük az pedia@neointeractive.hu e-mail címre írjon.

 

 

Az Általános Szerződési Feltételek és az Adatvédelmi nyilatkozat módosítása


A felhasználók kötelesek az Általános Szerződési Feltételeket és az Adatvédelmi tájékoztatót időről időre áttanulmányozni. A módosított Általános Szerződési Feltételek és az Adatvédelmi tájékoztató esetén megjelenik az „új” felirat, annak hatályba lépését megelőző öt napon belül. Amennyiben a felhasználó ezt követően a szolgáltatást igénybe veszi, ezzel az új feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

A Szolgáltató az érvényes felhasználási feltételek nyilvánosságát folyamatosan biztosítja.

 

Javasoljuk, hogy a nyitóoldalon elhelyezett Általános Szerződési Feltételeket, az Adatvédelmi tájékoztatót minden szerkesztés előtt ellenőrizze.

 

 

Vonatkozó jogszabályok


A Szolgáltató működésére az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a Büntető törvénykönyv, a Polgári törvénykönyv, a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény és a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. LXIII. törvény vonatkozik.

 

Jelen általános szerződési feltételek 2008. május 1. napjától visszavonásig érvényesek.

Patikapédia Ecopédia Netpédia Biciklopédia Vinopédia Jógapédia Webfazék Mammutmail
egyészségügyi
enciklopédia
gazdasági és
pénzügyi tudástár
internetes
tudástár
kerékpáros
tudástár
borkulturális
tudástár
jóga gyakorlatok,
tudástár
mindenki
szakácskönyve
nagy fájlok küldése

 


Kigondolta és létrehozta