Bezár [x]
Már 2521 szócikk közül válogathatsz.

A Médiapédia egy bárki által hozzáférhető és szerkeszthető webes média- és marketing tudástár. Legyél Te is a Médiapédiát építő közösség tagja, és járulj hozzá, hogy minél több hasznos információ legyen az oldalon! Addig is, jó olvasgatást kívánunk!
Hirdetés


A de-brief dokumentumról általánosan

A de-brief dokumentum más néven összefoglaló, értékelő dokumentum, amelyet (a public relations szakmában) leggyakrabban sajtóeseményeket, interjúkat és kampányokat követően készítünk az ügyfelünknek (illetve a szervezetünk vezetőinek).

Célja kettős: egyrészt részletekbe menően tárgyalja az esemény, interjú, kampány történéseit, másrészt ajánlásokat fogalmaz meg a következő eseményre, interjúra, kampányra vonatkozóan. Vagyis: mi történt, és mit tanultunk ebből?

Az alábbi információk a kampány de-brief dokumentumra vonatkoznak (vagyis egy hosszabb időn át folytatott kommunikációs kampány összefoglalójára). Az esemény de-brief (noha formai és tartalmi szempontból is hasonló) gyakran rövidebb és kevesebb elemet tartalmaz.

A kampány de-brief dokumentum


Amennyiben egy nagyobb lélegzetvételű (több hétig, akár hónapig tartó) kampányt zárunk le, úgy az értékelő dokumentum elkészítése is hosszabb időt vehet igénybe (pl. a megjelenések összegyűjtése és elemzése miatt is). Érdemes erre időt szánnunk, mert mi és az ügyfelünk/szervezetünk is sokat tanulhat abból, ha reflektálunk a történtekre és megjelöljük azokat a pontokat, ahol fejlődhetünk.

A dokumentum írásakor ügyeljünk az érthető fogalmazásra és, hogy átfogó képet adjunk az adott eseményről: vagyis a dokumentumnak egy kívülálló (pl. új igazgató) egyén számára is érthetőnek kell lennie.

Egy kampányt értékelő dokumentum az alábbi szekciókat tartalmazza (ezt szabadon bővíthetjük, ha szükséges):

Bevezető: Röviden írjuk le, hogy milyen okból szerveztük a kommunikációs kampányt.

Kommunikációs célok: Itt tárgyaljuk, hogy milyen kommunikációs célokat kívántunk elérni a kampánnyal, és mindez hogyan szolgálja a szervezetünk/ügyfelünk általános stratégiai céljait. Olyan célokat is említsünk itt, melyeket korábban már számszerűsítettünk (pl. szervezetünk pozitív értékelésének 30%-os növelése a célcsoportok körében).

Kommunikációs stratégia: Egyértelműen mutassuk be azokat a stratégiai vonalakat, melyek mentén szerveztük a kampányt.

Célcsoportok: Kiket kívánunk megcélozni az adott kampánnyal (direkt, indirekt módon).

Kulcsüzenetek: A cím önmagáért beszél, soroljuk fel részletesen, hogy milyen üzeneteket kívántunk eljuttatni a célcsoportok felé.

A kampány összefoglalója: A kampány rövid leírását adjuk itt közre, továbbá itt részletezhetjük (amennyiben nem akarunk külön szekciót áldozni rá), hogy a kampány médiaeseményein mely újságírók jelentek meg, illetve milyen kérdéseket tettek fel. Az utóbbira különösen fontos ügyelnünk, hiszen sok érdekes tanulságot levonhatunk belőle, pl. a kérdések mennyire voltak támadó jellegűek.

Kampányelemek: A kampány megvalósult elemeinek részletes leírása tartozik ide, adott esetben képekkel illusztrálva.

Média megjelenések: Táblázatba rendszerezve soroljuk fel az esemény által generált megjelenéseket, az online cikkekhez csatoljunk linkeket is. Az alábbi felosztást érdemes használni:

 

  • Média
  • Megjelenés címe
  • Megjelenés dátuma
  • A cikk hangvétele (pozitív, semleges, negatív)

     

Kulcsüzenetek előfordulása a megjelenésekben: Egy grafikonon jelenítsük meg, hogy az egyes kulcsüzeneteink milyen gyakran fordulnak elő a megjelenésekben. Ebből számos dologra következtethetünk, illetve kijelölhetjük a jövőbeli kommunikációnk számára is az utat.

Tapasztalatok és ajánlások: Milyen tapasztalatokkal lettünk gazdagabbak a kampányt követően, hol érdemes fejlődnünk (akár a szervezetünknek, akár ügyfelünknek), hogy a következő kampány gördülékenyebben menjen és sikeresebb legyen. Ez a legegyszerűbb technikai dolgoktól kezdve a komplexebb megoldásokig terjedhet (pl. a vezetők számára médiatréning szervezése a hatékonyabb kommunikáció érdekében). Ebben a szekcióban minősíthetjük az kampány felszólalóit is mind tartalmi (pl. eltért-e az eredeti üzenetektől), mind formai (pl. testbeszéd, hanghordozás, stb.) szempontból is.

Költségvetés: A kampány végleges költségvetését foglaljuk össze egy könnyen áttekinthető táblázatba. Ebben a szekcióban tárgyalhatjuk az ügyfelünk/szervezetünk a kampányba való befektetésének megtérülését is.

 
Patikapédia Ecopédia Netpédia Biciklopédia Vinopédia Jógapédia Webfazék Mammutmail
egyészségügyi
enciklopédia
gazdasági és
pénzügyi tudástár
internetes
tudástár
kerékpáros
tudástár
borkulturális
tudástár
jóga gyakorlatok,
tudástár
mindenki
szakácskönyve
nagy fájlok küldése

 


Kigondolta és létrehozta